MEDITATSIOONI ÕPETAJA aastane väljaõpe 14.01.2023

0

Eesti Meditatsiooni Kool pakub ainsana Eestis meditatsiooni õpetaja väljaõpet.

See aastane meditatsiooni kursus, mille õppekava vastab riiklikule õppekava standardile, on üks väheseid omataolisi ka kogu Euroopas. Tänaseks on Eesti Meditatsiooni Koolis õppimas juba üle 80 inimese! Kes tahab saada õpetajaks, kes aga õpib vaid iseenda jaoks – seegi on võimalik.
Meditatsiooni õpetaja kursuse järgmine, 5. õppegrupp, toimub 14.01. 2023 – 9.06. 2024, enamasti 1 kord kuus L ja P kl 10.30 – 18.30

Kuna igal kuul on erinev teema, saad teada, kuidas ego, armastus, emotsioonid ja kogu inimpsühholoogia mediteerimisega seotud on.
Põnev!
Selle pikaajalise kursusega liigud Sa meditatsioonis teise dimensiooni. Samuti muutub Su elu palju: Sinu enesekindlus ja eneseusaldus kasvavad tuntavalt, julgus suureneb, ellu tuleb juurde armastust, enesearmastust ja rõõmu.

Eesti Meditatsiooni Kooli kodulehelt leiad palju kogemuslugusid – nii videosid kui kirjatükke. Vaata ja saad teada mis on toimunud nendega, kes on selle õppe läbi teinud.
Kindlasti uudista!

Aastane Meditatsiooni õpetaja kursus lõpeb 2 sertifikaadiga:

1) Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
2) OSHO Aktiivsete Meditatsioonide ® juhendaja rahvusvaheline sertifikaat, mis annab võimaluse juhendada OSHO Aktiivseid Meditataioone®kõikjal maailmas
*

Meditatsiooni õpetaja kursus on piisavalt pikk meditatsiooni koolitus


mille käigus lisaks hulgale teadmistele, saad kogeda ka väga palju meditatsioone. Sa õpid tegema selle aasta jooksul neid meditatsioone õigesti, sest meditatsioonid saavad teha Sulle erilisi kingitusi, kui nad on tehtud võimalikult instruktsioonidele vastavalt. Nii et Sa tunnetad oma elu kaudu, millised muutused hakkavad Sinuga toimuma, saad hulga väga põnevaid teoreetilisi teadmisi meditatsiooni valdkonna kohta üldse ja Sul tekivad omad sisemised teadmised, mis kõik kokku annavad Sulle suurepärase pagasi teiste õpetamiseks ja iseenda kasvuks.
Meditatsiooni õpetaja peab omama piisavat pagasit – teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool neist, keda ta õpetab – nii tunneb ta end enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas.
*
Meditatsiooni õpetaja kursusel käsitletakse vaid valgustunud meistrite (Buddha, Lao Tzu, Osho, Krishnamurti, Gurdijeff) õpetusi, elukäsitlusi, tehnikaid ja meditatsioone.
*

*

* Pildil on esimene õppegrupp, kes alustas 25. sept. 2021. TEKSTI LÕPUS ALL ON KOLME ÕPPEGRUPI PILDID!

Selle meditatsiooni kursuse perspektiiv

Kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, kes otsivad kindlust ning turvalisust, emotsionaalsetele pingetele lahendust, vabanemist emotsionaalsest stressist ning teistest psühholoogilistest probleemidest, otsivad suuremat enesekindlust, kel on tekkinud armastuse defitsiit, hirm ja ärevus, kes kannatavad üha rohkem stressi all. Kuna inimesed mõistavad üha rohkem, et tasakaalu ja turvalisust ei saa anda keegi väljaspoolt, vaid need on sisemised kvaliteedid, mida saab anda üksnes meditatsioon, siis aina rohkem läheb vaja meditatsiooni õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni teel juhendada ja nõustada. Meditatsioon on ainuke, mis viib inimese oma olmuse juurde (jooga tegeleb meelte ja kehaga).
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi – enesekindlust, armastust, rõõmu, julgust ja kindlustunnet. Elukvaliteet paraneb tohutult nii neil, kui ka sinul endal.
*

MEDITATSIOONI ÕPETAJA KURSUS
ÜLDINFO JA ÕPPEMAHT
I ja II grupp 310 akadeemilist tundi
alates III grupist, on Meditatsiooni õpetaja koolituse õppemaht 365 akadeemilist tundi
Õppemaht ja meditatsiooni kursuse kestvus muutusid seoses õppepraktikate lisandumisega. Õppepraktikad annavad tulevastele meditatsiooni õpetajatele võimaluse harjutada meditatsioonide läbiviimist ja grupi ees esinemist
*

Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab:

1. Meditatsiooni baasõpet
2. OSHO Aktiivsete Meditatsioonide ® süvaõpet ja juhendamist / OMIDAF® kursus 
3. Meditatsiooni õpetaja eriõpet
*

Meditatsiooni kursus toimumise ajakava

enamasti 1 kord kuus ja ühel nädalavahetusel. VT KOGU AJAKAVA TEKSTI LÕPUST
NB! Meditatsiooni õpetaja kursus ei sõltu võimalikest valitsuse poolt kehtestatavatest piirangutest: alustame ja lõpetame meditatsiooni kursuse vastavalt ajagraafikule kas ruumis või zoomis, et säilitada järjepidevust ja motivatsiooni.
*
Meditatsiooni kursusel on iga kuu erinev temaatika.
Meditatsiooni õppes edastatakse osalejatele ainult valgustunud meistrite nägemust meditatsiooni ja selle valdkonnaga seotud aspektide kohta.
Igal kursuse päeval tehakse ka mitmeid meditatsioone ja/või iidseid tehnikaid, ning ainult neid, mis on loodud ja maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.
Meditatsiooni kursusel osalejale antakse kaasa vajalik hulk teoreetilist selgitust psühholoogia ja meditatsiooni omavahelistest seostest, teadmised, kuidas eristada elu muutvaid meditatsioone teistest, mida laialdaselt pakutakse, väärarusaamadest ja palju muud. Kogu meditatsiooni õppel tervikuna aga on kindlalt kogemuslik-praktiline suunitlus, mediteeritakse palju ja õpetatakse väga palju just meditatsiooni tehnikate instruktsioonidest õigesti aru saama, sest mida täpsemini järgitakse instruktsioone ja selgemalt mõistetakse neid, seda rohkme saab meditatsioon inimesega “tegeleda”.  Selle meditatsiooni kursuse ajal muutub tajutavalt osalejate isiklik elu, suhtumine ellu – elusündmsutesse, probleemidesse ja Selline õppekava ülesehitus suurendab meditatsiooni alast teadlikkust märgatavalt ja valmistab ette suurepärase pinnase edaspidi ise õpetama ja gruppe juhendama hakata.
*

Meditatsiooni õpetaja kursuse õppekava
*

MOODUL
Teema: ÜLDTEADMISED. HOIAKUD JA MÕTLEMINE. SEOS MEDITATSIOONIGA. 
Üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas

Hoiakud ja mõtlemine
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?
*

MOODUL
Teema: EEE ehk EMOTSIOONID, ENESETUNNETUS, EGO. SEOSED MEDITATSIOONIGA.
*
emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
suurimad pingekolded: süü, häbi, viha

Ego
ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund
*

MOODUL
Teema: NÕUSTAMISE ABC. INTENSIIVKOGEMINE
*
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

Teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamise kursus
*

MOODUL
Teema: IDENTIFITSEERIMINE vs MEDITATSIOON. KEHA KUI INDIKAATOR. HIRM – SUURIM MÕJUFAKTOR
*
identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

Hirm
hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

*

MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID JA TEADVUSE ERI SEISUNDID

MOODUL
Teema: MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID

*
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused
*
Lisanüansid:
üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus
*
MOODUL
Teema: TEADVUSE ERI SEISUNDID. ELU JA EKSISTENTS. ENERGIA
*

elu ja eksistents
elu kui võimalus – kasuta või raiska!
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
dimensioonitu teadvus
eludraamade lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
*
virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
satori, samadhi
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine
sama energia  – kas loob või hävitab
*
MOODUL
Teema: AJALISUS-AJATUS, TÕELISUS, EHTSUS. INTENSIIVKOGEMINE
*
siin ja praegu, kohalolu
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
autentsus
aktsepteerimine või jaatamine – mis on neil vahet?
jah-suunaline elu ja ei-suunaline elamine
reaktsioonid ja vastused
sisemine teadmine, intuitsioon
*
Teoreetiliste teadmiste baasil intensiivne praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamine
*
MOODUL
MEDITATSIOONIDE JUHENDAMISE ÕPE / OMIDAF® kursus (trademark Osho International Foundation)

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja lähenemine
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika
*
teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine
tehnikad, praktikad, meditatsioonid
*
MOODUL
NÕUSTAMINE, ABISTAMINE. KONKREETSED TEHNIKAD. PRAKTILINE ÕPE – videotreening
*
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese
probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
Ainukordse kuulamistehnika praktiseerimine
*
Videotreening (osa päevast): oskus vastata küsimustele, esineda grupi ees jne.
*

MOODUL (alates kolmandast õppegrupist)
Teema:  JUHENDAMISE OSKUSTE JA TEADMISTE PRAKTISEERIMINE
*
Moodul jaguneb kahele kuule (kummaski kuus 1 õppepäev) ja sisaldab endast juhendamise oskuste ja teadmiste arendamise praktikat väikestes gruppides.
Samuti nimetatud kahl kuul 3-stes või 4-stes gruppides kohtumist (3 tundi), etteantud teema lahti rääkimist omavahel + mediteerimist (instruktsiooni andmise harjutamine)

*
MOODUL (alates kolmandast õppegrupist)
MEDITATSIOONI JA ERITEHNIKATE LAAGRER (LAAGRID)
Praktiseerimine ja intensiivkogemine 

Lisaks meditatsioonidele, toimub ka eritehnikate praktiseerimine.
Iidseid tehnikaid on kokku 112.
Lühitehnikaid igapäevaeluks on samuti palju.
Moodul võib koosneda kas mitmetest iidsetest tehnikatest ja/või lühitehnikatest või siis mitmepäevasest konkreetsest süvatehnikast, mille käigus liigutakse intensiivselt iseenese sügava tunnetuseni.
See on moodul, mida võivad tulla juhendama ka välisjuhendajad (süvatehnikate puhul)

MOODUL
LÕPULAAGER
MEDITATSIOONI ÕPETAJA KURSUSE LÕPETAMINE (alates 4. õppegrupist võib olla see ühendatud Meditatsiooni ja eritehnikate laagriga)
*
1. erinevad lühiloengud või arutelud
2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide praktiseerimine
3. lõputööde esitlemine
4. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine

*

MOODUL
21 PÄEVANE MEDITATSIOON
Võimaluse korral jäetakse õppekavasse eraldi 1 kuu selleks, et oleks aega teha läbi ja kogeda 21 päevase meditatsiooni tsüklit.
See pole kohustuslik, kuid oon väga soovituslik.
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks meditatsiooni kursuste korraldamisel, on organiseerida erilisi, 21 päevaseid meditatsioonigruppe. 21 päeva baseerub iidsel tarkusel, et just nii kaua kulub vanade harjumuste pööramiseks ehk alles peale 21. päeva on mõistus nõus tegema esimest pööret. Selleks aga, et neid meditatsioonigruppe juhendada, on oluline eelnevalt ise selline intensiivkogemus isiklikult saada.
*

MEDITATSIOONI ÕPETAJA KOOLITUS
LÕPUTÖÖ KIRJUTAMINE – REFERAAT
*

Õppija koostab meditatsiooni õppe lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud teemal. Toimub referaadi esitlus. Õppija käsitleb referaadis teemat selelle meditatsiooni kursusel õpitust lähtuvalt ehk valgustunud meistritest ja meditatsiooni valdkonnast lähtuvalt.
*

Meditatsiooni õpetaja kursus lõpeb hindamisega 

  1. REFERAAT

HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Referaat tehakse kursuse jooksul käsitletud teemal.

HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub lõpulaagris
NB! õppija saadab referaadi kooli e-postile hiljemalt 15 päeva enne laagri algust.

HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam lähtuvalt õppeperioodi jooksul käsitletud materjalist
selge, lihtne ja arusaadav väljendus
*

2. MEDITATSIOONI JUHENDAMINE, INSTRUEERIMINE

HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

*

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS JA RAHVUSVAHELINE SERTIFIKAAT

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi,  mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO Aktiivseid Meditatsioone ® ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). OSHO Aktiivsete Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-line osalemine antud õppe nädalavahetusel, mil see aset leiab, ja vastava hindamise positiivne läbimine.

*

MEDITATSIOONI ÕPETAJA KOOLITUSE ÜLDEESMÄRK
Koolituse läbinu omab ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi aidata meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat.
*
MEDITATSIOONI ÕPETAJA KOOLITUSE LÄBINU TEADMISED / OSKUSED

*omab ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni tõelisest olemusest, psühholoogilistest seostest jne, osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas

* omab lisaks teoreetilistele teadmistele, piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada

* teab OSHO aktiivseid meditatsioone ja seda, kuidas juhendada neile instruktsioonidele vastavalt meditatsioonigruppe või inimesi personaalselt, teades ka nende meditatsioonide “võtmekohti” ja osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära
*

Õppematerjal 
Koolituse läbimisel saab õppija
1. üldise ülevaatliku materjali õppeperioodi jooksul läbitud loenguteemade kohta
2. juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega
*
MEDITATSIOONI ÕPETAJA KOOLITUSE TOIMUMISE KOHT: Tao keskus, online
*

Meditatsiooni õpetaja koolituse ajagraafik

*

5. alustav grupp
(14.jaan. 2023 – 9.juuni 2024)
enamasti L-P kl 10.30 – 18.30

2023.a.
14 – 15 jaanuar
4 – 5 veebruar
11-12 märts või 8 – 9 aprill
iseseisev praktika
20 – 21 mai
16 – 18 juuni, meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)
2 – 3 september
15 – 16 september (R-L)
13 – 14 oktoober
1 – 3 detsember, meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024.a.
6 – 7 jaanuar
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
jaanuari lõpunädalal praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

5 – 6 veebruar
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
veebruari lõpunädalal praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

18 – 24 märts
lõputöö jaoks kirjanduse lugemine ja lõputöö kirjutamine

19 – 21 aprill OMIDAF
18 – 19 mai
7 – 9 juuni, meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus ja lõpuaktus

*
4. grupp (1. okt. 2022 – 8. okt. 2023):
enamasti kl 10.30 – 18.30
2022.a.
1 – 2 okt
29 – 30 okt
19 – 20 nov
17 – 18 dets
2023.a.
6 – 7 jaan (R – L)

4 – 5 veebr
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
veebr lõpus praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

18 – 19 märts
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
märtsi lõpus praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

29 – 30 apr
13 – 14 mai
16 – 18 juuni – eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)
juuli – lõputöö kirjutamine
4-6 aug. OMIDAF, R kl 12 – 17, L – P kl 9 – 17 (kellaajad võivad muutuda)
23 – 24 sept
6 – 8 okt lõpulaager R – P, algus R kl 13
*
III grupp (7.05.2022 – 30.07.2023):
enamasti kl 10.30 – 18.30
2022.a.
7 – 8 mai
11-12 juuni
juuli – iseseisev praktika
6 – 7 august
24 – 25 september, kl 10.30 – 18.30
22 – 23 oktoober
12 – 13 november
10 – 11 detsember

2023.a.
7 –  8 jaanuar – osalemine ÜHEL praktikapäeval;
+ ajavahemikus 18-22 jaan. 3 tundi praktikat 3-stes gruppides (ühel päeval) – grupid lepivad omavahel kokku ajas ja kohas (kas zoomis või ruumis)

18 – 19 veebruar – osalemine ÜHEL praktikapäeval;
+ ajavahemikus 3-26 veebr. 3 tundi praktikat 3-stes gruppides (ühel päeval) – grupid lepivad omavahel kokku ajas ja kohas (kas zoomis või ruumis)

märts – iseseisev töö
17 – 19 märts OMIDAF, R kl 13 – 18, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad, võivad muutuda – täpsustame eelnevalt)
6 – 7 mai
16 – 18 juuni (R-P) meditatsiooni ja eritehnikate laager
7 – 9 juuli praktika- kogemuslaager, algus reedel kl 13

*
II grupp (29.01.2022 – 4.12.2022)
enamasti kl 10.30 – 18.30
2022.a.
29 – 30 jaanuar
26 – 27 veebruar
12 – 13 märts
9 – 10 aprill
14 – 15 mai
18 – 19 juuni
13 – 14 august
9 – 11 september (R kl 12.00 – 17.00 ja L-P kl 9.00 – 17.00) OMIDAF
8 – 9 oktoober
2 – 4 detsember praktika- kogemuslaager (lõpulaager)
(R kl 13.00-20.00; L ja P kl 10 – 20.00 -kellaajad võivad muutuda)
*

KÜSIMUSED JA REGISTREERIMINE: meditatsioonikool@gmail.com
*

MEDITATSIOONI ÕPETAJA KOOLITUSE ÕPPEKAVA LOOJA JA ÕPETAJA Chandini Sarita, rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht

Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee on kestnud 16+ aastat, millest 9 aastat on õppinud ta meditatsiooni Indias – meditatsiooni sünnimaal, OSHO Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, olles seal ise ka juhendaja.

Tänaseks omab Sarita palju sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.

Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.

Sarita on rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja ning terapeut

Erialalt on ta aga Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks.
Omab üle 25 aasta psühhoterapeudina töötamise kogemusi. Samuti oli ta üks esimesi koolipsühholooge Eestis.
Üle 15 aasta on ta koolitanud täiskasvanute gruppe, enamasti eesti suurettevõtteid (suhtlemine, meeskonnatöö).

Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsiooni maailmas.

 **

NII PALJU SUUREPÄRASEID INIMESI ÕPIB JUBA MEIDTATSIOONI ÕPETAJAKS!

Foto: Meditatsiooni õpetajate koolituse 4 õppegrupp

Leave A Reply