Nisargan

Swami Dhyan Nisargan on Rahvusvahelise Spontaanse Loomingulisuse Instituudi asutaja ja direktor, kellel on üle kolmekümne aastane kogemus loomingulisuse ja spontaanse kunstiseminaride ning kunstiteraapiate treeningute läbi viimisel. Lisaks on Nisargan Osho meditatiivsete teraapiate ja kursuste juhendaja.

Kogu Nisargani elu on seotud loomingulisuse, spotaansuse ning meditatsiooniga. Juba lapsest peale tegeles Nisargan kunstiga, läbi mille ta väljendas enda unikaalsust, mässumeelsust, vabadust. Pärast Oshoga kohtumist sai meditatsioon suureks osaks tema elus.

Osho initsiatiivil hakkas Nisargan õpetama loomingulise kunsti gruppe ning avas Spontaanse Loomingulisuse Instituudi. Pärast seda hakkas Nisargan juhendama loomingulisi kursusi Euroopas, Venemaal, Ukrainas. Viimased 20 aastat on Nisargan saanud tuntud ja hinnatud õpetajaks nii Euroopas, Aasias kui Ameerikas.

Nisargani töö põhineb loomingulisuse avastamisel, aidates inimestel jõuda nende loomingulisuseni ning osata ja julgeda seda väljendada oma igapäevaelus (nii töö kui eraelus).

Ehita, loo, loo oma unikaalsus – ja sa näed kuidas midagi uut avaneb sinus, saavutades sellega kontakti, tunne, et midagi suurt, majesteetlikku, sõnades seletamatut hakkab voolama sinus ja LOOMINGULISUS sünnib….

INDIVIDUAALSEANSID (INDIVIDUAL SESSIONS – Please see in English below)

Loomingulisuse avamine ja avastamine

Kõik on sündinud loomingulisena. Sellel seansil me võtame teadlikult ühenduse oma autentse, piiritu, loomingulisuse allikaga. Me avastame mida inimese loomus igatseb. Kuidas avada ennast südamele, intuitsioonile, enesearmastusele, arusaamale, minna laskmisele ja spontaansusele? Me töötame takistuste ja võimalustega kergel, mängulisel viisil, avardades enda siseruumi kus kõik on võimalik.

Kontakt Iseendaga

Sellele unikaalsele nõustamisele sa saad tuua igasuguse teema seotud tööga, suhestumisega, meditatsiooniga või mis iganes aspektiga sinu elus.

Olles liigselt seotud ja identifitseeritud oma mõtetega ja emotsioonidega on tulemuseks ebavajalikud pinged ja põhjustada liigset stressi.

Saades uuesti ühenduse sellega, kes sina oled, oma loomuliku allikaga, keskusega, mis on kaugemal keha / mõistuse süsteemist, luuakse tugi, et saada selgust, rohkem teadlikkust ja sügavat mõistmist.

Läbi erinevate tehnikate me toetame oma võimet vastata mitte reageerida erinevatele igapäevaelu väljakutsetele.

Energia Tasakaal ja Tervenemine

Millal iganes eluenergia ei voola harmooniliselt, me kogeme ebamugavust – nii füüsilises kehas kui ka psühholoogilises või vaimses / emotsionaalsel tasandil.

Seanss aitab puhastada ja harmoniseerida sinu energiaväli sh ka füüsilises kehas, et tasakaal ja heaolu saaksid olla taas sinu loomulik olek. Seansi juhendaja on toetav meedium andes tervendavat energiat läbi erinevate tehnikate.

Hind: 90 min – 180 eur (vajadusel tõlge eesti keelde, lisatasu tõlke eest maksma ei pea).

——————————————————

Opening and Exploring Your Creativity

Everybody is born creative . In this painting technique we are getting consciously connected with the authentic, infinite, creativity source. We are exploring what one’s nature is longing for. How to open ourselves to the heart, intuition, self-love, realization, letting-go, and spontaneity? We are working with obstacles and potentialities in easy, playful ways, expanding the space where everything is possible.

Inner centering

In this unique approach to counseling you can bring any issue relating work, relating, meditation or any other aspect of daily life.

Being too much attached and identified with thoughts and emotions results in unnecessary tensions and can be experienced as rather stressful.

By reconnecting with who you really are, your original source, the center, which lies beyond the body/mind system, a support will be created to gain clarity, more awareness and a deeper understanding.

Throught centering and awareness techniques we support our ability to respond rather than react to the challenges in our daily lives.

Energy Balancing & Healing

Whenever life energy is not flowing harmoniously we experience dis-ease – both in the physical body and on a psychological or mental / emotional level.

It helps to clear, cleanse, and harmonize your energy field as well as your physical body, so that harmony and well-being can become your natural state again. The session facilitator is a supportive medium transmitting healing energy through various techniques.

Session price: 90 min – 180 eur