Prem Sambhavo

Prem Sambhavol on doktorikraad Kliinilises Psühholoogias. Ta on Ameerika Psühholoogide Liidu (A.P.A.) ning Euroopa Psühholoogide Liidu (E.F.P.A.) liige. Juhendaja OSHO Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Indias ning juhendab kursusi üle kogu maailma. Sambahvo on Rahvusvaheliselt tuntud protsessi “Path of Love” tunnustatud juhendaja (seda juhendavad maailmas ainult vähesed õpetajad).

INDIVIDUAALSEANSID:

Individuaalseansid võimaldavad unikaalsel, sügaval viisil tegeleda sind ennast ja sinu elu puudutavate teemadega, millega sa silmitsi seisad. Somaatilisel lähenemisel, teraapiavorm dilaloogimisel kehaga, teemad lahenevad ja kaovad. On üllatav teada kuivõrd sügaval tasandil tervenemine on võimalik meie kehas ja mõistuses. Kui sa avad ennast armastusele, mis eksisteerib sinu sees siis kõik mis sa tead mis ei toimi sinu jaoks leiab viisi, et ära voolata. Järsku uus tähendus ja arusaam on asendunud.

“Juba varajases teismeeas tundsin, et tahan töötada inimestega. Kui inimesed tulevad oma valu ja kannatusega siis seal ei ole maske, seal ei ole võltsust. Ma armastan seda tõelist, seda avatust, seda südamesiirust. Isegi kui see hõlmab traumaatilist lugu kaotusest, konfliktidest või talumatust elusituatsioonist, minu süda on avatud, armastav ja tervitav. Sest see lugu sillutab teed minu südamest teise inimese südamesse. Ma väärtustan üksnes tõelist südame armastust. Seepärast ma hakkasin selleks, kes ma olen praegu. Olles inimestega koos nende päris olekus, see on just kui olles tunnistajaks looduse kõige kaunimatele nähtustele. Eksistensti sügavaimas südamikus.” Sambhavo

TAGASISIDE

Kallis Sambhavo!

Ma tunnen nii suurt rõõmu meenutades meie individuaalseanssi ja imestunud sellest lihtsast, täpsest, delikaatsest ja taktitundelisest viisist mis sa valisid, et aidata mu kehal teha niivõrd tugevat, võimsat ja sügavat tööd vabanemaks kõigist negatiivsetest programmidest ning minu vanast elutraumast, mis on minu elu seganud nii mitmel viisil juba aastakümneid.

Elena (Venemaa)


SESSIONS DESCRIPTION:

Individual sessions are a unique, deep way, to deal with issues that you are facing within your self and in your life. With somatic approach, a form of therapy of dialoguing with the body, issues, resolve and dissolve. Its surprising to know what deeper level of healing are available in our body-mind. When you open to love that exist in you all that you know that doesn’t work find is way to flow. Suddenly new meaning and understanding are available.

“From very early teen, I felted, I want work with people. When people comes with their pain and suffering there are not masks, there is not fake-ness. I love that true, that openness, that sincerity of the heart. Even if it involve dramatic story of lost, conflicts or unbearable life situation, my heart is open, loving, welcoming. Because that story is a bridge from my heart to the heart of the other. I only value this love of the heart. Thats why I became what Im right now. Being with people in their true, it is like being in the presence of the most beautiful phenomena in nature. In the deepest core of the existence.” Sambhavo

TESTIMONIALS

Dear Sambhavo!

I feel delighted with the memories of our private sessions and stunned by that easy, precise, delicate and tactful way you have chosen to help my body to do such hard powerful deep work for getting rid of all those negative programs, and my old life trauma, that have been disturbing my life in so many ways for decades.

Elena (Russia)