Meditatsiooni õpetaja aastane väljaõpe / 1 x kuus L – P / algab 22. aprill 2023

Eesti Meditatsiooni Kool pakub ainsana Eestis meditatsiooni õpetaja väljaõpet. See aastane meditatsiooni kursus, mille õppekava vastab riiklikule õppekava standardile, on üks väheseid omataolisi ka kogu Euroopas.
Meditatsiooni õpetaja meditatsiooni kursus lõpeb 2 sertifikaadiga:

 1. Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
 2. rahvusvaheline sertifikaat, mis annab võimaluse juhendada õpitud meditatsioone kõikjal maailmas.

Meditatsiooni õpetaja kursuse järgmine õppegrupp: 22. aprill 2023 – 9. juuni 2024
Meditatsiooni kursus toimub enamasti 1 kord kuus L ja P kl 10.30 – 18.30.

Kui Sa ei ole kindel, kas tahad hakata meditatsiooni õpetajaks
ka sel juhul võid tulla osalema – siis saab sellest meditatsiooni koolitusest meditatsiooni tee iseenda jaoks. Palju võib muutuda ka selle aastaga, mitmetes on see soov tärganud, sest kõik on nii põnev ning meditatsiooni teadmiste-oskuste jagamine hakkab meeldima. Enesekindlus kasvab väga palju selle ajaga, aga kohustust meditatsiooni õpetama hakata ei ole.

Meditatsiooni õpetaja kursus on piisavalt pikk meditatsiooni koolitus
mille käigus liigud Sa oma meditatsiooni teel teise dimensiooni: saad palju uusi teadmisi-kogemusi, mis arendavad Sind ennast ja mida vajad teiste õpetamisel. Sa saad kogeda ise väga palju meditatsioone ja Sa õpid tegema selle aasta jooksul neid meditatsioone õigesti, sest meditatsioonid saavad teha Sulle erilisi kingitusi, kui nad on tehtud võimalikult instruktsioonidele vastavalt. Nii et Sa tunnetad oma elu kaudu, millised muutused hakkavad Sinuga toimuma, saad hulga väga põnevaid teoreetilisi teadmisi meditatsiooni valdkonna kohta üldse ja Sul tekivad omad sisemised teadmised, mis kõik kokku annavad Sulle suurepärase pagasi teiste õpetamiseks ja iseenda kasvuks.

Meditatsiooni õpetaja peab omama piisavat pagasit – teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool neist, keda ta õpetab – nii tunneb ta end enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas.

Meditatsiooni õpetaja kursusel käsitletakse
vaid valgustunud meistrite (Buddha, Lao Tzu, Osho, Krishnamurti, Gurdijeff) õpetusi, elukäsitlusi, tehnikaid ja meditatsioone.

Selle meditatsiooni kursuse perspektiiv
Meditatsioon on ainuke, mis viib inimese oma tõelise olemuse juurde (jooga tegeleb meelte ja kehaga). Meditatsiooni õpetajaid on üha enam vaja, kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, kes otsivad kindlust ning turvalisust, lahendust emotsionaalsetele pingetele, vabanemist emotsionaalsest stressist ning paljudest psühholoogilistest probleemidest. Inimesed otsivad suuremat enesekindlust, turvatunnet  või on tekkinud armastuse defitsiit, hirm ja ärevus. Kuna üha selgemalt mõistetakse, et tasakaalu ja turvalisust ei saa anda keegi väljaspoolt, vaid need on sisemised kvaliteedid, mis tuleb enda seest üles leida, siis ongi tarvis meditatsiooni õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni teel juhendada ja nõustada.
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi – enesekindlust, armastust, rõõmu, julgust ja kindlustunnet. Elukvaliteet paraneb tohutult nii neil, kui ka sinul endal.

Meditatsiooni õpetaja koolituse õppekava
vastab täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile.
Eesti Meditatsiooni Kool on Täiskasvanute Täiendkoolitusasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), majandustegevuse teade nr 12794904.

Meditatsiooni õpetaja kursuse dokumendid

Meditatsiooni koolituse läbimine annab 2 DOKUMENTI:

 1. Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
 2. rahvusvaheline sertifikaat (trademark Osho International Foundation), mis annab võimaluse juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone® üle kogu maailma.

Meditatsiooni õpetaja kursus – üldinfo ja õppemaht

I ja II grupp 310 akadeemilist tundi
alates III grupist, on Meditatsiooni õpetaja koolituse õppemaht 365 akadeemilist tundi
Õppemaht ja meditatsiooni kursuse kestvus muutusid seoses õppepraktikate lisandumisega. Õppepraktikad annavad tulevastele meditatsiooni õpetajatele võimaluse harjutada meditatsioonide läbiviimist ja grupi ees esinemist

Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab:

 • Meditatsiooni baasõpet
 • OSHO Aktiivsete Meditatsioonide ® süvaõpet ja juhendamist / OMIDAF® kursus 
 • Meditatsiooni õpetaja eriõpet

Meditatsiooni kursus toimub
enamasti 1 kord kuus ja ühel nädalavahetusel. VT KOGU AJAKAVA TEKSTI LÕPUST
NB! Meditatsiooni õpetaja kursus ei sõltu võimalikest valitsuse poolt kehtestatavatest piirangutest: alustame ja lõpetame meditatsiooni kursuse vastavalt ajagraafikule kas ruumis või zoomis, et säilitada järjepidevust ja motivatsiooni.

Meditatsiooni kursusel on iga kuu erinev temaatika.
Meditatsiooni õppes edastatakse osalejatele ainult valgustunud meistrite nägemust meditatsiooni ja selle valdkonnaga seotud aspektide kohta.
Igal kursuse päeval tehakse ka mitmeid meditatsioone ja/või iidseid tehnikaid, ning ainult neid, mis on loodud ja maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.

Meditatsiooni kursusel osalejale antakse kaasa vajalik hulk teoreetilist selgitust psühholoogia ja meditatsiooni omavahelistest seostest, teadmised, kuidas eristada elu muutvaid meditatsioone teistest, mida laialdaselt pakutakse, väärarusaamadest ja palju muud. Kogu meditatsiooni õppel tervikuna aga on kindlalt kogemuslik-praktiline suunitlus, mediteeritakse palju ja õpetatakse väga palju just meditatsiooni tehnikate instruktsioonidest õigesti aru saama, sest mida täpsemini järgitakse instruktsioone ja selgemalt mõistetakse neid, seda rohkme saab meditatsioon inimesega “tegeleda”.  Selle meditatsiooni kursuse ajal muutub tajutavalt osalejate isiklik elu, suhtumine ellu – elusündmsutesse, probleemidesse ja Selline õppekava ülesehitus suurendab meditatsiooni alast teadlikkust märgatavalt ja valmistab ette suurepärase pinnase edaspidi ise õpetama ja gruppe juhendama hakata.

Meditatsiooni õpetaja kursus – õppekava

Moodul: Üldteadmised, hoiakud ja mõtlemine, seos meditatsiooniga

Üldteadmised

 • meditatsiooni baasprintsiibid
 • meditatsiooni alased uuringud
 • müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
 • meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
 • kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
 • vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
 • takistused mindfulness seisundi saavutamisel
 • pingete tekkimise psühholoogia
 • tiivad on toredad kui jalad on maas

Hoiakud ja mõtlemine

 • mõistuse 5 etappi, nende areng
 • mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
 • kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
 • toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?

Moodul: EEE ehk Emotsioonid, Enesetunnetus, Ego. Seosed meditatsiooniga.

 • emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
 • emotsioonide olemus ja väljendamine
 • kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha?
 • vaimne ja emotsionaalne tasakaal
 • eneseteadlikkus
 • emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
 • suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
 • suurimad pingekolded: süü, häbi, viha

Ego

 • ego olemus ja areng
 • 7 ust ego sisenemiseks
 • kannatuse loomise mehhanism
 • pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
 • ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
 • egotuse seisund

Moodul: Nõustamise ABC. Intensiivkogemine

 • nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
 • gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
 • spirituaalse kasvu eripärad
 • nõustaja enda teadlikkus ja kese

Teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamise kursus

Moodul: Identifitseerimine vs Meditatsioon. Keha kui indikaator. Hirm – suurim mõjufaktor

 • identifitseerimise olemus, areng ja jõud
 • identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
 • keha kui indikaator ja keha olevikulisus
 • keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
 • mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
 • kolme energia koostöö

Hirm

 • hirm, ärevus, stress
 • hirmu salvestumine
 • “võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
 • süütunde roll hirmu arengus
 • hirm ja manipulatsioon
 • hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

Moodul: Meditatsiooni seisundi kvaliteedid

 • üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus
 • selgus ja tõde
 • olemus, väärtused, seosed
 • väärarusaamad ja -tõlgendused

Lisanüansid:

 • üksinduse väärtõlgendused
 • kuidas tekib üksildus
 • usaldus, uskumine, usk
 • kas usaldus sõltub välisest?
 • armastuse 4 kihti
 • loomingu juhtumine
 • negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
 • mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
 • vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus

Moodul: Teadvuse eri seisundid. Elu ja eksistents. Energia

 • elu ja eksistents
 • elu kui võimalus – kasuta või raiska!
 • juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
 • teadvuse eri seisundid
 • dimensioonitu teadvus
 • eludraamade lahustumise “valem”
 • spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
 • virgumine, valgustumine, ärksus
 • virgumise 3 olulist tegurit
 • satori, samadhi
 • tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
 • 6-nda tšakra eriline roll inimese elus
 • energiate transformeerumine
 • sama energia  – kas loob või hävitab

Moodul: Meditatsioonide juhendamise õpe / OMIDAF® kursus (trademark Osho International Foundation)

 • Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
 • teaduslik areng ja lähenemine
 • erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
 • juhendamise spetsiifika
 • teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine
 • tehnikad, praktikad, meditatsioonid

Moodul: Nõustamine, abistamine, konkreetsed tehnikad. Praktiline õpe – videotreening

 • nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
 • gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
 • spirituaalse kasvu eripärad
 • nõustaja enda teadlikkus ja kese
 • probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
 • andmine – jagamine – vastu võtmine
 • Ainukordse kuulamistehnika praktiseerimine

Videotreening (osa päevast): oskus vastata küsimustele, esineda grupi ees jne.

Moodul (alates kolmandast õppegrupist): Juhendamise oskuste ja teadmiste praktiseerimine

Moodul jaguneb kahele kuule (kummaski kuus 1 õppepäev) ja sisaldab endast juhendamise oskuste ja teadmiste arendamise praktikat väikestes gruppides.
Samuti nimetatud kahl kuul 3-stes või 4-stes gruppides kohtumist (3 tundi), etteantud teema lahti rääkimist omavahel + mediteerimist (instruktsiooni andmise harjutamine)

Moodul (alates kolmandas õppegrupist): Meditatsiooni ja eritehnikate laager (laagrid)

Praktiseerimine ja intensiivkogemine

Lisaks meditatsioonidele, toimub ka eritehnikate praktiseerimine.
Iidseid tehnikaid on kokku 112.
Lühitehnikaid igapäevaeluks on samuti palju.
Moodul võib koosneda kas mitmetest iidsetest tehnikatest ja/või lühitehnikatest või siis mitmepäevasest konkreetsest süvatehnikast, mille käigus liigutakse intensiivselt iseenese sügava tunnetuseni.
See on moodul, mida võivad tulla juhendama ka välisjuhendajad (süvatehnikate puhul)

Moodul: Lõpulaager. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine

(alates 4. õppegrupist võib olla see ühendatud Meditatsiooni ja eritehnikate laagriga)

 1. erinevad lühiloengud või arutelud
 2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide praktiseerimine
 3. lõputööde esitlemine
 4. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine

Moodul: 21 päevane meditatsioon

Võimaluse korral jäetakse õppekavasse eraldi 1 kuu selleks, et oleks aega teha läbi ja kogeda 21 päevase meditatsiooni tsüklit.
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks meditatsiooni kursuste korraldamisel, on organiseerida erilisi, 21 päevaseid meditatsioonigruppe. 21 päeva baseerub iidsel tarkusel, et just nii kaua kulub vanade harjumuste pööramiseks ehk alles peale 21. päeva on mõistus nõus tegema esimest pööret. Selleks aga, et neid meditatsioonigruppe juhendada, on oluline eelnevalt ise selline intensiivkogemus isiklikult saada.

Meditatsiooni õpetaja koolitus: lõputöö kirjutamine – referaat

Õppija koostab meditatsiooni õppe lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud teemal. Toimub referaadi esitlus. Õppija käsitleb referaadis teemat selelle meditatsiooni kursusel õpitust lähtuvalt ehk valgustunud meistritest ja meditatsiooni valdkonnast lähtuvalt.

Meditatsiooni õpetaja kursus lõpeb hindamisega

1. Referaat

HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Referaat tehakse kursuse jooksul käsitletud teemal.

HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub lõpulaagris
NB! õppija saadab referaadi kooli e-postile hiljemalt 15 päeva enne laagri algust.

HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam lähtuvalt õppeperioodi jooksul käsitletud materjalist
selge, lihtne ja arusaadav väljendus

2. Meditatsiooni juhendamine, instrueerimine

HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Tunnistus ja rahvusvaheline sertifikaat

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi,  mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO Aktiivseid Meditatsioone ® ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). OSHO Aktiivsete Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-line osalemine antud õppe nädalavahetusel, mil see aset leiab, ja vastava hindamise positiivne läbimine.

Meditatsiooni õpetaja koolituse üldeesmärk

Koolituse läbinu omab ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi aidata meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat.

Meditatsiooni õpetaja koolituse läbinu teadmised / oskused

 • omab ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni tõelisest olemusest, psühholoogilistest seostest jne, osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas
 • omab lisaks teoreetilistele teadmistele, piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada
 • teab OSHO aktiivseid meditatsioone ja seda, kuidas juhendada neile instruktsioonidele vastavalt meditatsioonigruppe või inimesi personaalselt, teades ka nende meditatsioonide “võtmekohti” ja osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest
 • teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda
 • teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

Õppematerjal

Koolituse läbimisel saab õppija

 1. üldise ülevaatliku materjali õppeperioodi jooksul läbitud loenguteemade kohta
 2. juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega

Meditatsiooni õpetaja koolituse toimumise koht:

Tao keskus, online

Meditatsiooni õpetaja koolituse ajagraafik

Alustav uus grupp (22 aprill 2023 – 9 juuni 2024):

2023.a.
22 – 23 aprill
27 – 28 mai
16 – 18 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager (Nelijärvel)
15 – 16 juuli
12 – 13 august õpe zoomis (online)
9 – 10 september
21 – 22 oktoober
4 – 5 november
1 – 3 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024
13 – 14 jaanuar
I praktika 8 – 10 gruppides, igaüks osaleb ühel enda poolt valitud päeval
jaanuarikuu lõpunädalal praktika onlines 3-4 gruppides u 3 tundi omavahel valitud päeval

17 – 18 veebruar
II praktika 8 – 10 gruppides, igaüks osaleb ühel enda poolt valitud päeval
veeebruarikuu lõpunädlaal praktika onlines 3-4 gruppides u 3 tundi omavahel valitud päeval

29 – 31 märts OMIDAF, R kl 13 – 18.30, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
aprill / mai lõputöö kijrutamine ja iseseisev praktika
1 – 2 juuni
7 – 9 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus ja lõpuaktus (2-3 päeva, täpsustub)

Küsimused ja registreerimine

meditatsioonikool@gmail.com

Meditatsiooni õpetaja koolituse õppekava looja ja õpetaja Chandrini Sarita

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht.

Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee on kestnud 16+ aastat, millest 9 aastat on õppinud ta meditatsiooni Indias – meditatsiooni sünnimaal, OSHO Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, olles seal ise ka juhendaja.

Tänaseks omab Sarita palju sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.

Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.

Erialalt on ta aga Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks.
Omab üle 25 aasta psühhoterapeudina töötamise kogemusi. Samuti oli ta üks esimesi koolipsühholooge Eestis.
Üle 15 aasta on ta koolitanud täiskasvanute gruppe, enamasti eesti suurettevõtteid (suhtlemine, meeskonnatöö).

Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsiooni maailmas.

.

Date

apr. 22 2023

Time

10:30 - 18:30
Category

Leave A Reply