MEDITATSIOONI ÕPETAJA AASTANE VÄLJAÕPE / 2 sertifikaati / 30.sept.2023 – 8.dets. 2024

Eesti Meditatsiooni Kool pakub ainsana Eestis meditatsiooni õpetaja väljaõpet.

See aastane meditatsiooni kursus, mille õppekava vastab riiklikule õppekava standardile, on üks väheseid omataolisi ka kogu Euroopas.

Meditatsiooni õpetaja meditatsiooni kursus lõpeb 2 sertifikaadiga:

  1. Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
  2. rahvusvaheline sertifikaat, mis annab võimaluse juhendada õpitud meditatsioone kõikjal maailmas.

Vaata sertifikaate SIIT

Meditatsiooni õpetaja kursuse järgmine õppegrupp: 30. september 2023 – 8. detsember 2024

Meditatsiooni kursus toimub enamasti 1 kord kuus L ja P kl 10.30 – 18.30.

Ajagraafik alustavale grupile on SIIN

Vaata õppekava SIIT


Pildil 1. õppegrupp, kes alustas sept. 2021.a.

Kui Sa ei ole kindel, kas tahad hakata meditatsiooni õpetajaks

ka sel juhul võid tulla osalema – siis saab sellest meditatsiooni koolitusest meditatsiooni tee iseenda jaoks. Palju võib muutuda ka selle aastaga, mitmetes on see soov tärganud, sest kõik on nii põnev ning meditatsiooni teadmiste-oskuste jagamine hakkab meeldima. Enesekindlus kasvab väga palju selle ajaga, aga kohustust meditatsiooni õpetama hakata ei ole.

Vaata kogemuslugusid (15 videot) SIIT

Meditatsiooni õpetaja kursus on piisavalt pikk meditatsiooni koolitus
mille käigus liigud Sa oma meditatsiooni teel teise dimensiooni: saad palju uusi teadmisi-kogemusi, mis arendavad Sind ennast ja mida vajad teiste õpetamisel. Sa saad kogeda ise väga palju meditatsioone ja Sa õpid tegema selle aasta jooksul neid meditatsioone õigesti, sest meditatsioonid saavad teha Sulle erilisi kingitusi, kui nad on tehtud võimalikult instruktsioonidele vastavalt. Nii et Sa tunnetad oma elu kaudu, millised muutused hakkavad Sinuga toimuma, saad hulga väga põnevaid teoreetilisi teadmisi meditatsiooni valdkonna kohta üldse ja Sul tekivad omad sisemised teadmised, mis kõik kokku annavad Sulle suurepärase pagasi teiste õpetamiseks ja iseenda kasvuks.
Meditatsiooni õpetaja peab omama piisavat pagasit – teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool neist, keda ta õpetab – nii tunneb ta end enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas.

Meditatsiooni õpetaja kursusel käsitletakse

vaid valgustunud meistrite (Buddha, Lao Tzu, Osho, Krishnamurti, Gurdijeff) õpetusi, elukäsitlusi, tehnikaid ja meditatsioone.

Selle meditatsiooni kursuse perspektiiv

Meditatsioon on ainuke, mis viib inimese oma tõelise olemuse juurde (jooga tegeleb meelte ja kehaga). Meditatsiooni õpetajaid on üha enam vaja, kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, kes otsivad kindlust ning turvalisust, lahendust emotsionaalsetele pingetele, vabanemist emotsionaalsest stressist ning paljudest psühholoogilistest probleemidest. Inimesed otsivad suuremat enesekindlust, turvatunnet või on tekkinud armastuse defitsiit, hirm ja ärevus. Kuna üha selgemalt mõistetakse, et tasakaalu ja turvalisust ei saa anda keegi väljaspoolt, vaid need on sisemised kvaliteedid, mis tuleb enda seest üles leida, siis ongi tarvis meditatsiooni õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni teel juhendada ja nõustada.
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi – enesekindlust, armastust, rõõmu, julgust ja kindlustunnet. Elukvaliteet paraneb tohutult nii neil, kui ka sinul endal.

Meditatsiooni õpetaja koolituse õppekava

vastab täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile.
Eesti Meditatsiooni Kool on Täiskasvanute Täiendkoolitusasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), majandustegevuse teade nr 12794904.

Meditatsiooni õpetaja kursuse dokumendid

Meditatsiooni koolituse läbimine annab 2 DOKUMENTI:
1) Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
2) rahvusvaheline sertifikaat (trademark Osho International Foundation), mis annab võimaluse juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone® üle kogu maailma.

Meditatsiooni õpetaja kursus – üldinfo ja õppemaht
365 akadeemilist tundi

Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab:
– Meditatsiooni baasõpet
– OSHO Aktiivsete Meditatsioonide ® süvaõpet ja juhendamist / OMIDAF® kursus
– Meditatsiooni õpetaja eriõpet

Meditatsiooni kursus toimub
enamasti 1 kord kuus ja ühel nädalavahetusel.

Meditatsiooni kursusel on iga kuu erinev temaatika.
Meditatsiooni õppes edastatakse osalejatele ainult valgustunud meistrite nägemust meditatsiooni ja selle valdkonnaga seotud aspektide kohta.
Igal kursuse päeval tehakse ka mitmeid meditatsioone ja/või iidseid tehnikaid, ning ainult neid, mis on loodud ja maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.

Meditatsiooni kursusel osalejale antakse kaasa vajalik hulk teoreetilist selgitust psühholoogia ja meditatsiooni omavahelistest seostest, teadmised, kuidas eristada elu muutvaid meditatsioone teistest, mida laialdaselt pakutakse, väärarusaamadest ja palju muud. Kogu meditatsiooni õppel tervikuna aga on kindlalt kogemuslik-praktiline suunitlus, mediteeritakse palju ja õpetatakse väga palju just meditatsiooni tehnikate instruktsioonidest õigesti aru saama, sest mida täpsemini järgitakse instruktsioone ja selgemalt mõistetakse neid, seda rohkme saab meditatsioon inimesega “tegeleda”. Selle meditatsiooni kursuse ajal muutub tajutavalt osalejate isiklik elu, suhtumine ellu – elusündmsutesse, probleemidesse ja Selline õppekava ülesehitus suurendab meditatsiooni alast teadlikkust märgatavalt ja valmistab ette suurepärase pinnase edaspidi ise õpetama ja gruppe juhendama hakata.

Meditatsiooni õpetaja kursus – õppekava

Moodul: Üldteadmised, hoiakud ja mõtlemine, seos meditatsiooniga
Üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas
Hoiakud ja mõtlemine
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?

Moodul: EEE ehk Emotsioonid, Enesetunnetus, Ego. Seosed meditatsiooniga.
emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
suurimad pingekolded: süü, häbi, viha
Ego
ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund

Moodul: Identifitseerimine vs Meditatsioon. Keha kui indikaator. Hirm – suurim mõjufaktor
identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö
Hirm
hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

Moodul: Meditatsiooni seisundi kvaliteedid
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused
Lisanüansid:
üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus

Moodul: Teadvuse eri seisundid. Elu ja eksistents. Energia
elu ja eksistents
elu kui võimalus – kasuta või raiska!
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
dimensioonitu teadvus
eludraamade lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
satori, samadhi
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine
sama energia – kas loob või hävitab

Moodul: Meditatsioonide juhendamise õpe / OMIDAF® kursus (trademark Osho International Foundation)
Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja lähenemine
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika
teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine
tehnikad, praktikad, meditatsioonid

Moodul: Nõustamine, abistamine, konkreetsed tehnikad. Praktiline õpe – videotreening
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese
probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
Videotreening (osa päevast): oskus vastata küsimustele, esineda grupi ees jne.

Moodul : Juhendamise oskuste ja teadmiste praktiseerimine
Moodul jaguneb kahele kuule (kummaski kuus 1 õppepäev) ja sisaldab endast juhendamise oskuste ja teadmiste arendamise praktikat väikestes gruppides.
Samuti nimetatud kahl kuul 3-stes või 4-stes gruppides kohtumist (3 tundi), etteantud teema lahti rääkimist omavahel + mediteerimist (instruktsiooni andmise harjutamine)

Moodul: Meditatsiooni ja eritehnikate laager (laagrid)
Praktiseerimine ja intensiivkogemine
Lisaks meditatsioonidele, toimub ka eritehnikate praktiseerimine.
Lühitehnikaid igapäevaeluks on samuti palju, tutvume ka nendega.
Moodul võib koosneda kas mitmetest iidsetest tehnikatest ja/või lühitehnikatest või siis mitmepäevasest konkreetsest süvatehnikast, mille käigus liigutakse intensiivselt iseenese sügava tunnetuseni.
See on moodul, mida võivad tulla juhendama ka välisjuhendajad (süvatehnikate puhul)

Moodul: 21 päevane meditatsioon
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks meditatsiooni kursuste edasisel korraldamisel, on organiseerida erilisi, 21 päevaseid meditatsioonigruppe. 21 päeva baseerub iidsel tarkusel, et just nii kaua kulub vanade harjumuste pööramiseks ehk alles peale 21. päeva on mõistus nõus tegema esimest pööret. Selleks aga, et neid meditatsioonigruppe juhendada, on oluline eelnevalt ise selline intensiivkogemus isiklikult saada.
See tsükkel tehakse läbi koos grupiga zoomi (vmt) vahendusel või siis õpetajaga erikokkuleppel iseseisvalt, kui selleks on arvestatav põhjus. Gruppe saab moodustada kas grupeerudes omavahel või siis osaleda õppekavast eraldiseisvalt moodustatud ning spetsiaalselt juhendatud grupis. See on igaühe enda valik.

Meditatsiooni õpetaja koolitus: lõputöö kirjutamine – referaat

Õppija koostab meditatsiooni õppe lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud teemal. Toimub referaadi esitlus. Õppija käsitleb referaadis teemat selelle meditatsiooni kursusel õpitust lähtuvalt ehk valgustunud meistritest ja meditatsiooni valdkonnast lähtuvalt.

Meditatsiooni õpetaja kursus lõpeb hindamisega
1. Referaat
HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Referaat tehakse kursuse jooksul käsitletud teemal.
HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub lõpulaagris
NB! õppija saadab referaadi kooli e-postile hiljemalt 15 päeva enne laagri algust.
HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam lähtuvalt õppeperioodi jooksul käsitletud materjalist
selge, lihtne ja arusaadav väljendus

2. Meditatsiooni juhendamine, instrueerimine
HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni
HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega
Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Tunnistus ja rahvusvaheline sertifikaat

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi, mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO Aktiivseid Meditatsioone ® ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). OSHO Aktiivsete Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-line osalemine antud õppe nädalavahetusel, mil see aset leiab, ja vastava hindamise positiivne läbimine.’

Meditatsiooni õpetaja koolituse üldeesmärk

Koolituse läbinu omab ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi aidata meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat.

Meditatsiooni õpetaja koolituse läbinu teadmised / oskused

omab ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni tõelisest olemusest, psühholoogilistest seostest jne, osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas
omab lisaks teoreetilistele teadmistele, piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada
teab OSHO aktiivseid meditatsioone ja seda, kuidas juhendada neile instruktsioonidele vastavalt meditatsioonigruppe või inimesi personaalselt, teades ka nende meditatsioonide “võtmekohti” ja osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest
teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda
teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

Õppematerjal

Koolituse läbimisel saab õppija
üldise ülevaatliku materjali õppeperioodi jooksul läbitud loenguteemade kohta
juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega

Meditatsiooni õpetaja koolituse toimumise koht:
Tao keskus, online

Meditatsiooni õpetaja koolituse ajagraafik alustavale grupile

Alustav uus grupp (30 september 2023 – 8 detsember 2024):
enamasti L-P kl 10.30 – 18.30

2023.a.
30 september – 1 oktoober
28 – 29 oktoober või 15 – 16 oktoober (16 okt. kl 8.30 – 16.30)
25 – 26 november
1 – 3 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024.a.
13 – 14 jaanuar (L kl 10.30 – 18.30 ja P kl 9.30 – 17.30)

veebruar – märts praktikaperiood:
3 – 4 veebruar praktika1
peale praktikat zoomikohtumine õpetajaga: praktika kokkuõtted,ülevaade, arutlus, küsimused-vastused
kuu lõpus 3-4 sed grupid zoomis / praktika u 3 tundi omavahel valitud päeval ja kellaajal

16 – 17 märts praktika2
peale praktikat zoomikohtumine õpetajaga: praktika kokkuõtted,ülevaade, arutlus, küsimused-vastused
kuu lõpus 3-4 sed grupid zoomis / praktika u 3 tundi omavahel valitud päeval ja kellaajal

5 – 25 märts (aeg täpsustamisel)
21 päevane meditatsiooni tsükkel (a’ 1 tund päevas)
Toimub grupiga koos online vahendusel või iseseisvalt (kokkuleppel õpetajaga)

13 – 14 aprill
4 – 5 mai
7 – 9 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager Nelijärvel (2-3 päeva, täpsustub)
31 aug – 1 september (L-P) või 1 – 2 september (P-E) / zoomis
20 – 22 september / OMIDAF: R kl 13 – 18.30, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
19 – 20 oktoober
november Lõputöö kirjutamine
6 – 8 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus, lõpuaktus, tunnistused (2 – 3 päeva, täpsustub)

Küsimused ja registreerimine: meditatsioonikool@gmail.com

Meditatsiooni õpetaja koolituse õppekava looja ja õpetaja Chandrini Sarita

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht.
Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee on kestnud 16+ aastat, millest 9 aastat on õppinud ta meditatsiooni Indias – meditatsiooni sünnimaal, OSHO Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, olles seal ise ka juhendaja.
Tänaseks omab Sarita palju sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.
Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.
Erialalt on ta aga Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks.
Omab üle 25 aasta psühhoterapeudina töötamise kogemusi. Samuti oli ta üks esimesi koolipsühholooge Eestis.
Üle 15 aasta on ta koolitanud täiskasvanute gruppe, enamasti eesti suurettevõtteid (suhtlemine, meeskonnatöö).
Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsi

ROHKEM ÕPETAJA CHANDINI SARITA KOHTA ON LUGEDA SIIN

 

Date

sept. 30 2023

Time

10:30 - 18:30
Category

Leave A Reply