VEET MANO VÄLJAÕPPE GRUPP: EMOTSIOONIDE VABASTAMISTEHNIKAD

Juhendaja: Veet Mano (Osho Rahvusvahelisest Meditatsiooni Keskusest, Punest)

05.- 09.09.2018, algusega 18:00

Below is in English

Hea võimalus inimestele, kes soovivad õppida emotsioonide kohta, emotsioonide vabastamistehnikaid ning jagada õpitut teistega.

Väljaõppe (I ja II osa) läbinutele väljastatakse sertifikaat.

Treening toimub kahes osas (kokku 10 päeva)

Septembris toimub osa I (5 päeva) ning Detsembris toimub osa II (5 päeva).

Esimene osa

1. Tekib arusaam allasurutud emotsioonide  ja emotsionaalsete haavade mõju kohta, kuidas need nõrgestavad, rikuvad ja hävitavad meie võimet elada õnnelikku ja produktiivselt edukat elu.

1.1  Allasurutud emotsioonide mustrite vaatlust.

1.2 Erinevate repressiooniliikidega tutvumine, mis mõjutavad nii mehi kui naisi aga sageli avalduvad erinevalt nii meestel kui naistel.

1.3 Kunstlikust emotsionaalsest maskist lahti laskmine.

1.4 Enda sisse vaatamine ja oma tõelise jõu avastamine, mis peitub meie nõrgenenud energiaseisundi taga, mille on põhjustanud repressioonid (allasurutus).

1.5 Mõistmine, et suur transformatsioon ja arusaam tuleb avastades ja vabanedes allasurutud emotsioonidest teaduslike tehnikate abil, ümbritsetud armastuse ja õnne atmosfääriga.

1.6 Oma energiataseme tõstmine emotsionaalse praktika ja meditatsioonide läbi.

2. Õpite kuidas olla avatud ja aktiivne, kaasates osalejaid transformatsiooni

2.1 Sügavama elu õnne avastamine, õppides kuidas praktiseerida transformatsiooni ja tasakaalustamist olles üksi,partneriga või grupis

2.2 Emotsioonide tervendamine

2.3 Lapsepõlve negatiivsetest kogemustest vabanemine

2.4 Traumadest vabanemine, mille on põhjustanud vägivald, seksuaalne kuritarvitamine, surm või lähedase raske haigus, purunenud suhted ja purunenud usaldus

2.5 Üksilduse, hüljatuse või tõrjutuse tundest vabanemine

2.6 Tegelemine madala enesehinnanguga ja võimetusega välja näidata oma tõelist või sügavaid tundeid

2.7 Sõltuvustest üle saamine, mille on põhjustanud traumad (üle- või alakaal, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, narkootikumid, elektroonika ja virtuaalmaailm, varastamine või hasartmängud)

2.8 Kaotanud lootuse elu, töö või õnnelike suhete osas.

2.9 Õpime ja kogeme kuidas rääkida iseendast, enda emotsioonidest ja tunnetest ilma, et tunneksime häbi, hirmu või ärevust

3. Õpite kuidas saada Emotsioonide Treeneriks ja Emotsioonide Ravitsejaks

3.1 Kogemine ja praktiseerimine, et arendada paremat tunnetust, intuitsiooni ja võimet mõista erinevate inimeste emotsionaalse stressi ja ärevuse sügavamaid põhjuseid.

3.2 Praktiseerimine klientidega, kogedes erinevate inimeste lähenemisviise teraapiale ja tervendamisele.

3.3 Oma klientide tranformatsiooniprotsessi monitoorimine ja jälgimine.

Ajakava:

05.09 -Põhja pst 21/1, Tallinn (Maa ja Taeva Heaolukeskus), 18:00 – 21:00

06.09 -Põhja pst 21/1, Tallinn (Maa ja Taeva Heaolukeskus), 18:00 – 21:00

07.-09.09 –  Raudoja Kõrts (Soodla küla, Anija vald, 74402 Anija, Estonia):

07.09 (Reedel): 18:00 – 21:00,

08.09 (Laup): 10:00 – 19:00,

09.09 (Pühap): 10:00 – 17:00

Osalustasu: 375 eur (osa 1: 5 päeva). Osalustasu sisaldab ka nädalavahetusel toimuvat õpet Adilas koos toitlustuse ja majutusega.

Tasudes koheselt ka teise osa eest, mis toimub Detsembris (ehk kogu väljaõppe kursuse eest) on kokku 650 eur (soodustus 100 eur).

Registreerimiseks tuleb tasuda ettemakse 50 eur.

Pangakonto EE312200221061424064, Saaja: Semivita OÜ

Ülekande selgitusse palun märkida osaleja nimi+kursuse nimi.

Ettemaksu ei tagastata, kui osaleja mingil põhjusel kursusel ei osale.

Ülejäänud summa tasutakse sularahas enne kursust kohapeal.

PS! Võimalus on ka arvega tasuda. Arvega tasumisel lisandub km 20%. 

Lisainformatsioon:

manoseminar@gmail.com

tel: 52 81 585

——————————–

VEET MANO FACILITATING GROUP: EMOTION COACHING!

Facilitator: Veet Mano

(Osho International Meditation Resort in Pune)

05.- 09.09.2018, from 18:00

Come and learn Emotional release techiques to become Emotion Coach!

After finishing the training (I and II part) you will receive a certificate.

This training will be in 2 parts (total 10 days)

In September will be part I (5 days) and in December will be part II (5 days)

Part One

1. Start to understand the side effects of repressed emotions and emotional hernias and how they weaken, damage or destroy our ability to have a happy, productive successful life.

1.1 This includes looking at patterns of emotional repression.

1.2 Discovering the lines of repression that usually affect men and women and how men and women are often affected differently by repressed emotions.

1.3 Dropping the artificial emotional mask

1.4 Learning how to look inwards, and to discover our real power that is hidden behind our weakened energy state that has developed from repression.

1.5 Understanding that the big transformation and realisation comes from discovering and releasing repressed emotions in a scientific way surrounded in an atmosphere of love and joy

1.6 Raising energy levels through emotional practice and meditation.

2.  Learning how to open and be a active, involved participant in our  transformation

2.1 Discovering the deeper joys of life by learning how to practice transformation and balancing

alone, with partners or in groups

2.2 Healing emotions

2.3 From negative childhood experiences

2.4 Incidence traumas including violence, sexual abuse, death or sickness of a relative or loved one, broken relationship and broken trust

2.5 Loneliness, the feeling of being abandoned or rejected

2.6 Low feelings of self esteem and inability to express deeper or real feelings

2.7 Addictions traumas (over or underweight, smoking, drinking, drugs, electronics, stealing and gambling

2.8 Lost desire to live, work, or have healthy relations

2.9 Learning and experience how to speak about ourselves and our emotions and feelings without guilt, fear or anxiety

3.  Leaning how to become an Emotional Coach, an Emotional Friend, and an Emotional Healer

3.1 Experiencing and practicing to develop the insight, intuition and ability to see the deeper reasons for different kinds of people’s emotional stress and anxiety.

3.2 Practicing with clients, and experiencing the different ways people approach thereapy and healing

3.3 Tracking your progress in helping people with their transformation

Time schedule:

05.09 – Põhja pst 21/1, Tallinn, 6 – 9 pm

06.09 – Põhja pst 21/1, Tallinn, 6 – 9 pm

07.-09.09 – Raudoja Soodla küla, Anija vald, 74402 Anija, Estonia

07.09 (Friday): 6 – 9 pm,

08.09 (Saturday): 10 am – 7 pm,

09.09 (Sunday): 10 am – 5 pm,

Participation fee: 375 eur (part I: 5 days). Participation fee also includes accommodation and food in Adila Resort (weekend).

Paying all facilitating course together (including II part which will be in December) will be all together 650 eur (discount 100 eur).

To register it is necessary to pay advance payment of 50 eur to our bank account:

EE312200221061424064, Saaja: Semivita OÜ

The advance payment will not be refunded in case the participate decides not to participate in the course.

Rest of the participation fee you can pay on the site before the start of the course.

Additional information:

manoseminar@gmail.com

tel: +372 52 81 585

Date

sept. 05 2018
Category

Leave A Reply