JAAPANI NÄOMASSAAŽ – VÄLJAÕPPE KURSUS

TULE ÕPPIMA! See on erakordne võimalus. (in english below; v russkom jazõke niže)

Kursuse keelteks on: inglise, eesti ja vene

Väljaõpe on nii kogemustega massööridele kui ka algajatele.

Kursuse edukalt läbinuile väljastatakse sertfikaat kursuse läbimise kohta.

JAAPANI NÄOMASSAAŽI VÄLJAÕPE kestab 4 – 10. novembrini, iga päev kl 10 – 17.

Väljaõppe hind: 650 eur

Registreerimine kuni 25.10.2017: meditatsioon@oshoestonia.ee. Registreerimiseks on vajalik tasuda 50 eur ettemaksuna (pangakonto EE312200221061424064, Saaja: Semivita OÜ), ülejäänud saab tasuda kohapeal. Ettemaksu ei tagastata. Ülekande selgitusse palun märkida osaleja nimi ja kursuse nimi.

Jaapani näomassaaź baseerub tahnikatele, mis loodi Jaapanis 15 sajandil. 

Selle massaaźi filosoofiline aspekt seisneb füüsilise, emotsionaalse ja spirituaalse tervise tasakaalustamises.

Näomassaaź stimuleerib näo, kaela ja kogu keha vereringlust ning vabastab lihaspingetest, mis on suureks põhjuseks kortsude tekkimisel.

Jaapani massaź on tänaseks üks kõige efektiivsem kortsudest vabanemise meetod. Seda regulaarselt praktiseerides võimaldab nahal säilida kauem nooruslikuna või taastada naha nooruslikkust, pehmendab ning toniseerib lihaseid, puhastab nahka ja taastades naha endise sära. See on palju rohkem kui lihtne näomassaaź, kestvuseks on 30-90 minutit, lisaks näole pööratakse tähelepanu ka seljale, õlgadele, kaelale ja kätele.

Väljaõpe koosneb 3-st tasemest.

1 tase – 3 päeva

koosneb järgnevast:

Massaaźi ettevalmistus (nahatüüp, näomassaaźis kasutatavad õlid, ettevalmistustöö, meditatsiooni- ja teadlikkuse tehnikad tehnikad massaaźiterapeudile).

1 taseme 30 peamist näomassaaźitehnikat.

Praktilised tehnikad massaaźiterapeudile, õige kehapositsioon ning käte asetamine.

Massaaźitehnikad kaela esiosale.

Näo lümfidrenaaž.

Praktika kõikide tehnikate kombineerimiseks 20 minutilise massaaźi jaoks.

2 tase – 3 päeva

koosneb järgnevast:

Esimese taseme tehnikate arendamine.

2 taseme tehnikad ja praktika.

1 ja 2 taseme tehnikate praktiseerimine.

Massaaźitehnikad kaela tagaosale

Massaaźitehnikad peanahale ja peale.

Massaaźitehnikad kätele ja jalgadele.

1 ja 2 taseme kombineeritud massaaźitehnikad.

3 tase – 1 päev

Akupunktuuri punktid ning näo meridiaanid.

Punktidesse energia toomise ja stimuleerimise meetod.

Shiatsu peamised tehnikad näo tõstmiseks.

Shiatsu abil energia andmine sisemiste organite balanseerimiseks.

Spetsiaalsed akupunktuuritehnikad silmadele, põsesarnadele, silmalaugudele, kulmudele ja laubale.

Läbides kõik 3 taset on võimalik pakkuda 1 tunniseid massaźiseansse.

AGNI BODHI

2004 – lõpetas Agni Pedagoogilise Ülikooli, töötas Keskkoolis infotehnoloogia õpetajana,

2005-2007 – reklaamifirma juhtiv disainer

2005 aastal läbis ta oma esimese väljaõppe, pärast mida ta hakkas aktiivselt tegelema Osho meditatsioonidega. Taõppis erinevate õpetajate juures ning töötas Osho kursuste tõlgina.

Koolitused, väljaõpped:

Alates 2006 – Reiki meister-õpetaja

2006 – Core Integration of the body

Alates 2006 – Projekti “Osho Video” Venemaal disainer

Alates 2009 – alustas Agni juhendama meditatiivseid teraapiaid ning kursusi Osho Keskuses Punes (Indias)

2010 – Klassikalise massaaźi koolitus Meditsiinikoolis.

2010 – 2011 – Jaapani näomassaaźi väljaõpe

2011 – OSHO meditatiivse teraapia “Rääkides oma KehaMõistusega” juhendamise väljaõpe (Pune, India)

2012 “Angelic Reiki”, “Merkaba” (Michael Fan)

2012 “Light Pen” (Aura Soma)I, II, III of the lvl. (Shanto Dorsey)

2012 OSHO meditatiivse teraapia “Born Again” juhendamise väljaõpe (Pune, India)

2013 – 2015 Osho pulsatsiooni väljaõpe (Anisha Dillon)

2013 OSHO meditatiivse teraapia “No-Mind” juhendamise väljaõpe (Osho Afros)

2015 OSHO meditatiivse teraapia “Müstiline Roos” juhendamise väljaõpe (Pune, India)

2016 Väljaõpe “Sügav noorendamise massaaź”

2016 Sertifitseeritud “Ilutreener” (kehakultuur, iseseisvad massaaźitehnikad, näohooldus)

Alates 2012 – osaleja 5-rütmi tantsumeditatsiooni liikumises (Gabriella Roth).

2017 – OSHO meditatsioonijuhtide väljaõpe

Hetkel omandab meditsiinilist haridust.

Agni pakub individuaalseansse Venemaal, Eestis ning Indias. Seanssideks on Jaapani näomassaaź, Näovõimlemise treening, OSHO Pulsatsioon.

V RUSSKOM JAZÕKE

Этот массаж лица, как известно, стимулируют всю циркуляцию энергии лица, шеи, всего тела и снимает мышечное напряжение, которое способствует появлению морщин. Японский массаж сегодня является одним из наиболее эффективных методов против морщин. Его регулярная практика позволяет продлить или восстановить молодость кожи, смягчая и тонизируя мышцы, очищая кожу и возвращает ей прежнее сияние. Это гораздо больше, чем простой массаж лица, он может длиться от 30 до 90 минут, где спине, плечам, шее и рукам также уделяется внимание. Обучение состоит из 3 уровней. 1-й уровень — 3 дня На этом уровне вы узнаете: Подготовка к массажу (тип кожи, виды масел для массажа лица, подготовка к работе, техники медитации и центрирования для массажиста). Базовые 30 техник для массажа лица 1-го уровня. Отработка техник, постановка рук и положения тела массажиста. Техники для массажа передней поверхности шеи. Лимфодренаж лица. Практика объединения всех техник в базовый 20 минутный массаж. 2-й уровень — 3 дня На этом уровне вы научитесь: Совершенствовать техники первого уровня. Практиковать техники 2 уровня. Отрабатывать техник 1-го и 2-го уровней. Техники массажа задней поверхности шеи. Техники массажа для головы и скальпа. Техники массажа для рук и стоп. Объединять техники массажа 1-го и 2-го уровней. 3-й уровень — 1 день Изучение акупунктуры точек и меридианов лица. Методы стимулирования и энергетизации точек. Основные техники Шиатсу для подтяжки лица. Энергетизация лица при помощи шиатсу для балансирования внутренних органов. Специальные техники акупрессуры для глаз, верхней части щёк, верхних век, бровей и лба. Этот тренинг как для массажистов с опытом, так и для начинающих. Особых навыков не требуется. По окончанию курса выдаётся сертификат. После прохождения всех 3 уровней вы сможете давать 1 часовую сессию массажа.

IN ENGLISH

JAPANESE FACIAL MASSAGE

Based on techniques created in Japan in the 15th century.

The philosophical approach of this massage is the balance of physical, emotional and spiritual health.

Facial massage is known to stimulate the entire circulation of the energy of the face, neck, whole body and relieves muscle tension, which contributes to the appearance of wrinkles.

Japanese massage today is one of the most effective anti-wrinkle methods. His regular practice allows to prolong or restore the youthfulness of the skin, softening and toning the muscles, clearing the skin and returning to its former radiance. This is much more than a simple facial massage, it can last from 30 to 90 minutes, where the back, shoulders, neck and hands are also given attention.

Training consists of 3 levels.

1st level – 3 days

At this level you will learn:

Preparation for massage (skin type, types of oils for facial massage, preparation for work, meditation techniques and centering for a massage therapist).

Basic 30 techniques for facial massage of the 1st level.

Practice techniques, setting hands and the position of the body of a massage therapist.

Techniques for massage the front surface of the neck.

Lymphatic drainage of the face.

The practice of combining all the techniques in the basic 20 minute massage.

2nd level – 3 days

At this level, you will learn:

Improve the techniques of the first level.

Practice techniques of 2 levels.

To practice the technician of 1-st and 2-nd levels.

Techniques of massage the back of the neck.

Techniques of massage for scalp and head.

Techniques of massage for hands and feet.

Combine massage techniques of the 1 st and 2 nd levels.

3rd level – 1 day

The study of acupuncture points and face meridians.

Methods of stimulating and energizing points.

Shiatsu’s basic techniques for facelift.

Energizing a person with shiatsu to balance internal organs.

Special acupressure techniques for the eyes, upper cheeks, upper eyelids, eyebrows and forehead.

This training is for both masseurs with experience and for beginners.

At the end of the course a certificate is issued.

After going through all 3 levels you will be able to give 1 hour session of massage.

Agni

n 2004 she graduated from the Pedagogical University, worked as a teacher of computer science in the college,

2005-2007 is the leading designer of the advertising company.

In 2005 she passed her first training, after which she began to actively engaged in Osho meditations. She studied with different masters. She worked as an interpreter for Osho seminars.

Since 2006 – Master of Reiki.

2006 is the first basic training of deep work with the Core Integration body.

Since 2006, the designer of the project “Osho Video” in Russia

Since 2009, Agni began independently to conduct individual classes and meditative therapies at the International Osho Center in Pune (India).

In 2010 she finished the Classical Massage courses at the Medical College.

From 2010 to 2011, she received training in Japanese facial massage.

2011 – training training “Osho Talking with the Body-Mind” (Osho Center in Pune)

2012 “Angelic Reiki”, “Merkaba” (Michael Fan)

2012 “Light Pen” (Aura Soma)I, II, III of the lvl. (Shanto Dorsey)

2012 training “Osho Born Again” (Osho Center in Pune)

2013 – 2015 was trained by Osho pulsation (Anisha Dillon)

2013 training training “Osho No-Mind” (Osho Afros)

2015 training training “Osho Mystic Rose” (Osho Center in Pune)

2016 was trained in “Deep facial rejuvenation massage”.

2016 certified “Beauty-trainer” (training in gymnastics, self-massage techniques and face care).

Since 2012, is a participant in the dance-meditation movement of 5 rhythms (Gabriella Roth).

2017 year training training leading Osho meditation

Currently receiving medical education

Currently holds individual sessions in Russia, Estonia and India. Main areas of sessions: Facial massage, Facial gymnastics training, Osho Pulsations

Date

nov. 04 2017

Time

10:00 - 17:00
Category

Leave A Reply